We are the preferred partner for you catalyst needs, a first-rate employer and a active contributor to achieving the UN sustainable development goals.

Veiligheid is nooit af en is onze hoogste prioriteit

  • News

Op 22 januari vond een incident plaats op onze locatie. Het onderzoek naar het incident boekt inmiddels voortgang. Zo weten we nu zeker dat het nikkelpoeder dat uit de installatie is gekomen een kleine hoeveelheid betrof. Bovendien is het poeder binnen de daarvoor gebouwde afscherming en binnen de fabrieksmuren gebleven. Gevaar voor omgeving en milieu […]

Op 22 januari vond een incident plaats op onze locatie. Het onderzoek naar het incident boekt inmiddels voortgang. Zo weten we nu zeker dat het nikkelpoeder dat uit de installatie is gekomen een kleine hoeveelheid betrof. Bovendien is het poeder binnen de daarvoor gebouwde afscherming en binnen de fabrieksmuren gebleven. Gevaar voor omgeving en milieu is er niet geweest. Ook zijn er inmiddels werkwijzen ontwikkeld om te voorkomen dat een dergelijk ongeval zich in de toekomst nog eens voor zou doen. Bij het incident waren drie van onze medewerkers betrokken. Deze medewerkers konden na onderzoek in het ziekenhuis daags later weer naar huis. Aan het onderzoek dat de arbeidsinspectie naar het incident verricht verlenen wij vanzelfsprekend volledige medewerking.

IQatalyst vindt het belangrijk om bij incidenten zoals deze ook te kijken naar eerdere gebeurtenissen. We proberen te zoeken naar punten waar algemene lering uit getrokken kan worden. Zo heeft de OVV (onderzoeksraad voor de veiligheid) eerder een incident uit 2022 onderzocht dat zich bij een andere installatie heeft voorgedaan. Ook bij voorvallen uit dit onderzoek gold dat het vrijgekomen nikkelpoeder binnen de fabrieksmuren is gebleven en er nooit gevaar voor de omgeving is geweest. OVV beschrijft in haar rapport onder andere de maatregelen die op onze locatie genomen zijn sinds voorvallen die er in een verder verleden zijn geweest. Zo zijn zeer grote investeringen in technische verbeteringen gedaan om de installaties nog veiliger te maken, zijn installaties aan nieuwe veiligheidsstudies onderworpen en zijn bijvoorbeeld opleidingenplannen structureel verbeterd. Ook nu weer kijken we naar dergelijke maatregelen, want veiligheid is nooit af en blijft altijd onze hoogste prioriteit! 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar info@iqatalyst.com